Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Beheerder: Petra Mackowiak

Leden kennisgroep: 22

In het kort: Tilburg wil een klimaatbestendigestad zijn in 2040. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van hitte, naast het omgaan met hevige regenval en toenemende droogte.
Omschrijving:

Dat klimaatverandering optreedt is geen punt van discussie meer. Het heeft nu al effect op lokaal niveau, zoals een warmer wordende stad, hittestress bij inwoners, extremere neerslag en langere perioden van droogte en een wijzigende flora en fauna. Klimaatverandering heeft direct of indirect ook gevolgen voor de gezondheid en beleving van mensen en staat daarmee haaks op de gemeentelijke doelstellingen: Tilburg moet een stad zijn waarin fijn wonen, leven, werken en recreëren het fundament van de stad is en blijft. De stadsstrategie richt zich op het realiseren van prettig leefbare wijken, dorpen en buitengebied (uit de omgevingsvisie Tilburg, september 2015).

Niets doen is dus geen optie: er moet nu werk gemaakt worden van klimaatadaptatie om schade te voorkomen en kansen voor een aantrekkelijke stad te verzilveren.

Dit is niet iets van alleen de gemeente, maar van alle mensen die wonen en werken in Tilburg. Bewustwording van de problematiek en wat iedereen kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad is daarbij heel belangrijk. Wij zijn op zoek naar goede ideeën om Tilburg en de Tilburgers bewuster te maken.