Het vluchtelingengesprek

Het vluchtelingengesprek

Beheerder: Anneroos Goosen

Leden kennisgroep: 13

In het kort: Open gesprek naar aanleiding van de ESIW over de actuele vluchtelingenproblematiek
Omschrijving:

Tijdens de European Social Innovation Week zijn er in de middagen gesprekken gevoerd met en over vluchtelingen, en hoe Tilburg en omstreken zich inzet om de vraag naar hulp te beantwoorden met lokale hulpinitiatieven, burgermanifestaties, en waar mogelijk, politieke kracht. Vanwege de urgentie van dit onderwerp is de KennisCloud deze week aangesloten op deze gesprekken, om online verder te kunnen praten over mogelijkheden om lokaal van betekenis te zijn.