Dementie in de thuissituatie: wat helpt?

Dementie in de thuissituatie: wat helpt?

Beheerder: Ellen Verhaegh

Leden kennisgroep: 20

In het kort: Innovatieve aanpakken op het gebied van dementie in de thuissituatie.
Omschrijving:

Er is een brede maatschappelijke beweging aan de gang van ontzorgen; dat mensen zo lang als het kan veilig en verantwoord thuis blijven wonen en daar de benodigde ondersteuning ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel als mogelijk de eigen regie in handen houden en zelf verantwoordelijk blijven, voordat de overheid inspringt.
Er speelt al van alles in de wereld van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er zijn en worden veel (technologische) innovaties in de vorm van producten, diensten en samenwerkingsverbanden ontwikkeld: sociale innovatie dus. Waarom maken mensen die leven met dementie hier eigenlijk zo weinig gebruik van? Wat helpt wel en wat helpt niet? Hoe weten mensen welke innovaties er bestaan? Hoe tackelen we de knelpunten?

Samen met alle betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals rondom dementie, onderzoekers en aanbieders van oplossingen) willen we in deze groep kennis delen en ontwikkelen op het gebied van dementie in de thuissituatie. Dit kunnen producten en diensten zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe samenwerkingsverbanden en communicatiemiddelen.