Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Tilburg wil een klimaatbestendigestad zijn in 2040. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van hitte, naast het omgaan met hevige regenval en toenemende droogte.

Deel deze pagina met

Handen en voeten aan een Koel Tilburg

Deze presentatatie is gebruikt bij de bijeenkomst over Handen en voeten een een Koel Tilburg op 7 juni 2016 in de Kennismakerij. In de presentatie wordt een beeld geschetst van de problematiek van de klimaatverandering en wat dit voor Tilburg betekent.