Brandveiligheid

Brandveiligheid

Brandweer Midden West-Brabant zoekt samen met u antwoorden op vraagstukken ter verbetering van de brandveiligheid

Deel deze pagina met

Presentatie brandweer op ESIW

Presentatie brandweer op ESIW
Door Floor van Lintel 24. september 2015

Wie helpt ’s nachts mevrouw Jansen (85 jaar) bij brand uit haar huis?

Presentatie Brandweer van donderdag 17 september, Kennismakerij

 
Met de wijzigingen in de zorg blijven ouderen op leeftijd steeds langer thuis wonen. Er wordt op maat gekeken naar de lichamelijk en geestelijke gesteldheid en de noodzakelijk ondersteuning hierin. Met bepaalde ondersteuning van o.a. hulpmiddelen, thuiszorg en mantelzorg is blijven wonen in de eigen omgeving ook heel goed mogelijk. Echter wordt de zelfredzaamheid en het risicobewustzijn bij brand vaak vergeten. Terwijl juist deze doelgroep meer risico loopt. Enerzijds is de kans op brand groter en anderzijds zijn de gevolgen bij brand vaak ernstiger bij deze thuiswonende ouderen. In het verleden verhuisden deze ouderen naar een verzorgingstehuis met de nodige hulp in geval van nood.
 
In geval van brand heeft men zo’n 3 minuten de tijd om veilig te vluchten. Brandweer is na ongeveer 8 minuten ter plaatse. Het bieden van hulp bij het veilig vluchten is voor de brandweer niet realiseerbaar. Wie kan wel hulp bieden?