Laatste reacties

KennisCloud van gebruiker

Theory U onderwijs Spoorzone From ego to eco KennisCloud Social Innovation Otto Scharmer innovatie klimaatadaptatie kinderen Communities gebiedsontwikkeling OttoScharmer ouders pabo 21st century skills W&T vaardigheden methodiek bibliotheken bibliotheek antony kok netwerken samengesteld gezin Safari burgerkracht stadmaken U.lab samenwerken co-creatie taalachterstanden VVE grootouders woordenschat vrij lezen docenten schaamte digitale vaardigheden primair onderwijs onderzoek 2020 onderzoekend leren week van het water Common good economie duurzaamheid educatie kennis kenniswedstrijd communitymanagement beroepsprofiel communitymanager Vakvereniging Community Management Nederland jureka empowerment rechten zelfhulp juridisch duurzaam leiderschap groene zorg groene innovatie groen & gezondheid nature assisted health nieuwe zorgoplossingen natuur nature based Leefbaarheid poster NHTV Performatory bartle playertypes spelerstypes gamification gaming games killer achiever explorer socializer Testlab functionaliteiten De Stijl Nieuwe Stijl cultuur manifest crisis verbinden Community Librarian school kinderboeken rouwverwerking scheiding stiefgezin boekenlijst familieopstellingen familiebanden Hellinger nieuw gezin loyaliteit bloedband MCSI Campina Collectief BrabantKennis KennisCrowd Oproep voor idee nieuwgierig ontmoeten Pre-Event sociale onderneming AgendaStad from ego tot eco politiek bestuur ondernemerschap vernieuwing democratie verbindingen vastgoed sociale innovatie tijdelijkheid herbestemming makersbeweging Innovatie ouderenzorg ontluikende geletterdheid leerkracht VoorleesExpress lezen vmbo leesbevordering leesomgeving tekstbegrip taalachterstand laag zelfbeeld sociaal isolement negatieve schoolervaringen schuldhulpverlening niet opgeleid laag opgeleid niet direct hekenbaar sociale omgeving negatief zelfbeeld bewustwording wijeindhoven lumensgroep bureau cement de Bibliotheek Eindhoven getrainde medewerkers signaleren outreachend werken zeer diverse doelgroepen gerichte aanpak mbo1 mbo2 werkvloer talig veiligheidsinstructies transport industrie horeca zorg en welzijn bouw functiegerichte trainingen afname geletterdheid communicatie met instanties vrijetijdsbesteding kosten gezondheidszorg sociale participatie maatschappelijke participatie multi-problemen isolement taalles ster college 10 minuten gesprek taalachterstanden vinden en bereiken Gemeente Eindhoven laaggeletterdheid achterliggende oorzaak multi-problematiek generalisten mediacoach leesplezier mediawijsheid signaleren laaggeletterdheid zorginstellingen ziekenhuizen hype Gestel pilot Lumens Groep GGD senioren brand brandveiligheid controlelijst checklist rookmelder thuis unconference samen creeren #ESIW #brandveiligheid #rookmelder #ontzorging #participatie #mantelzorg #eigen verantwoordelijkheid #zorg #vergrijzing #brand onderzoekend ondernemend ontwerpend leren Ondernemend Onderwijs positieve gezondheid Gezonde Leefstijl EigenKracht van de jongeren VO Voortgezet onderwijs toekomstgericht onderwijs onderwijsaanbod kerndoelen eindtermen kennisontwikkeling wetenschap&techniek Dementie kennismakerij inspiratie klimaatverandering wateroverlast droogte hitte klimaatveranderingen boekentips literatuurlijst drugsverslaving regenton geveltuintjes operatie steenbreek watertappunt waterbewustzijn kids maken the blits spraakwater serious game watertuinen tiny house rondvaartjes biodiversiteit groene daken kennis maken kennsi amken water tilburg klimaat koel tilburg geld lokale economie anti-islam social media

Alle site kennis

Deel deze pagina met

Alle Site bestanden

Laad meer