Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Tilburg wil een klimaatbestendigestad zijn in 2040. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van hitte, naast het omgaan met hevige regenval en toenemende droogte.

Blijf op de hoogte

2 leden volgen dit.

Deel deze pagina met

Ideeën voor de 'Week van het Water' (mei 2017)

Ideeën voor de 'Week van het Water' (mei 2017)

Gestart door Marja Heusschen 24. januari 2017 Reacties (8)

Tijdens de ‘Bijeenkomst Koel Tilburg’ van 7 december jl. hebben de deelnemers gekeken of met zijn allen invulling is te geven aan de ‘Week van het Water’ (mei 2017).

Hiervoor zijn tijdens de bijeenkomst al een viertal ideeën verder uitgediept, namelijk de Watertuin, het idee van een lezing gekoppeld aan een prijsvraag, de serious game Damn-it en de Tiny House. Tijdens die middag zijn er echter meer ideeën geopperd die het waard zijn om nader uit te werken. Zo is gesproken over het watertappunt op de Don Sartoschool, het ontwikkelen van een barometer klimaatadaptatie en kinderen bewust maken van hun leefomgeving, bijv. rondom de Piushaven.

Ik nodig de eigenaren van deze ideeen daarom van harte uit hierover een post te starten om tot mooie activiteiten te komen tijdens de Week van het Water!

 

Reacties

 • Astrid Huijbregts 20. feburari 2017

  Hoi Marja,  

  Op 17 mei gaan Gert Brunnik en Astrid Huijbregts (het groeilokaal) met 23 leerlingen van groep 5/6 basisschool Armhoefse Akker naar Moerenburg. Het is een op maat gemaakte les: tekenen/hierogliefen én water. 

 • Marja Heusschen 21. feburari 2017

  Dank je wel voor de melding Astrid; we gaan kijken hoe we het mee kunnen nemen in de communicatie rondom de Week van het Water.

 • Marja Heusschen 27. feburari 2017

  De gemeente Tilburg heeft het initiatief genomen om te kijken of er samen met partners in de stad een invulling gegeven kan worden aan de week van het water. Die wordt landelijk gehouden van 12 t/m 21 mei. Initiatieven worden hiervoor verzameld en gebundeld om te komen tot een programma voor de week van het water.

  Tot nu toe zijn de volgende ideeën bekend:

  -      het waterproject op de Don Sartoschool
  -      een sessie van het project Spraakwater in de bibliotheek Midden-Brabant  
  -      het organiseren van een hacketon
  -      mogelijkheden met Levend Water / Watertuinen (bijv. openstelling voorbeeldtuinen)
  -      mogelijkheden rondom Tiny Houses
  -      lezing  in het Natuurmuseum over mogelijkheden van een combinatie van zonnepanelen, water en daktuinen
  -      vergroenen van tuinen:
             - Huisje - Boompje – Beter
             - Operatie Steenbreek
  -      Stichting Tilburg te Water wil met kinderen rondvaren in de Piushaven om hen bewust te maken van hun leefomgeving
  -      Tilburg University organiseert een Milieubewust Evenement
  -      leerlingen van groep 5/6 van de basisschool Armhoefse Akker ontvangen een op maat gemaakte les over water.

  Studenten van de Helicon MBO Tilburg gaan misschien een aantal activiteiten ondersteunen / uitwerken

  Leven er meer ideeën, en wil je die graag vermeld zien in de flyer met het programma, meld ze hier!

 • Astrid Huijbregts 13. maart 2017

  In het kader van ons water komen we op 5 april samen met de watergroep voor Het Groeilokaal. We bereiden ons voor op de komst van een innovatief regenwater zuiveringssysteem van Green Art Solutions. YES!

  Op 12 mei starten we de week van Ons Water heel feestelijk op het voormalig mobilisatie complex in Tilburg-Noord. Het terrein is van 12 tot 17.00 uur open voor een fijne wandeling en we schenken een heerlijk kopje gezuiverde thee gemaakt van hemelwater! Graag aanmelden op facebook Het Groeilokaal 

   

   

   

   

   

 • Dirk van der Burgt 3. april 2017

  Tineke Vermeer (TPrimair) en ik (waterschap de dommel) organiseren een waterweek op de basisschool Don Sàrto in Tilburg. Hierbij verzorgen wij gastlessen, een exursie naar Waterpark Moerenburg en een afsluitende tentoonstelling. Leuk om de bovenstaande berichten te lezen. Groet Dirk

 • Marja Heusschen 26. april 2017

  Het programma van de Week van het water is bekend; de gemeente heeft hiervoor een flyer gemaakt met een overzicht van alle activiteiten die tussen 12 tot en met 21 mei 2017 plaatsvinden.

 • Marja Heusschen 5. september 2017

  Het watertappunt van de Don Sartoschool heeft landelijk veel aandacht gekregen vanwege de communicatie met de ouders. Volgens mij heeft het ook heel wat leermomenten opgeleverd. @tinekevermeer en Dirk van der Burgt hoe zijn jullie ervaringen?

   

 • Dirk van der Burgt 18. september 2017

  Beste Marja,

  De week van ons water heb ik zelf als zeer leerzaam ervaren. Dit geldt ook voor mijn collega's die de week mee hebben georganiseerd, maar ik heb vernomen dat de leerlingen en docenten de week van ons water ook als leerzaam hebben ervaren.

  Wat ging goed?

  - De samenwerking tussen alle partijen, iedereen nam initiatief bij het organiseren van activiteiten rondom water.
  - De activieve houding van de leerlingen, door het maken van een film, tentoonstelling en het geven van presentaties.
  - De opening van de groene schoolplein, geeft een blijvend.

  Wat kan beter?

  - Presentaties voor de bovenbouw beter afgestemd op de behoefte van de leerlingen.
  - Het betrekken van de ouders van de leerlingen

----

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Of registreer.