Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

Deel deze pagina met

Gebrekkig eetgedrag bij mensen met dementie die thuis wonen

Gebrekkig eetgedrag bij mensen met dementie die thuis wonen

Gestart door Ellen Verhaegh 22. juni 2015

Kwetsbare ouderen en met name mensen met dementie die nog thuis wonen, hebben vaak te maken met eet- en drinkproblemen. Deze mensen zijn wegens fysieke, psychische, cognitieve of functionele problemen niet goed in staat zelfstandig hun maaltijden te bereiden; zo vergeten ze vaak waar het brood ligt. Het betreft hier zowel het smeren van de boterham als ook het bereiden van een warme maaltijd. Ondervoeding is dan het gevolg. Het niet of slecht eten en drinken is een probleem op de scheidslijn van het sociaal maatschappelijk terrein en de gezondheidszorg. Voorheen werd ondersteuning geboden door de aanwezige thuiszorg, of kwam het probleem niet aan de orde wegens opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Het probleem neemt weer toe nu mensen langer zelfstandig thuis wonen en de zorgmomenten anders worden ingedeeld. Hoe kan dit probleem binnen de nieuwe zorgstructuur worden aangepakt? Hoe kunnen het informele en formele netwerk van cliënten op een dusdanige manier slim worden ingericht dat er ondersteuning wordt geboden bij eetmomenten, met eventuele ondersteuning door technologie? Welke rol kunnen vrijwilligers, gemeenten en zorgverzekeraars hierin spelen?

 

----

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Of registreer.