Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

Deel deze pagina met

Schaalbaarheid social innovation labs

Schaalbaarheid social innovation labs

Gestart door Aldo de Moor 15. september 2014 Reacties (6)

Helaas was ik vandaag druk met het regelen van andere ESIW activiteiten, maar toen ik even meeluisterde bij het World Café ving ik van Marlieke Kieboom op dat social innovation labs moeilijk zouden kunnen schalen qua resultaten. Intrigrerend, betekent dit dat social innovation labs alleen aan het begin van social innovation projecten ingezet zouden kunnen worden en dat zodra het om opschalen gaat, het maar aan de markt of crowd overgelaten moet worden. Is dit wel zo? Kunnen social innovation labs/methodieken niet ook in de latere fasen (Scalability, Societal Impact) een belangrijke rol spelen? Wat is daarvoor nodig qua faciliteiten en aanpak.

Simon de Wijs ger pepels ik zag jullie ook bij de workshop zitten. Zouden jullie hierover wat van de gedachten van de deelnemers kunnen delen die ik (en al die anderen die er niet bij waren) hebben gemist? 

Reacties

 • ger pepels 15. september 2014

  in de publicatie: Lab Matters: Challenging the practice of social innovation laboratories,  geeft Marlieke Kieboom een boeiend overzicht van Social Innovation LABs. Deze studie over  LABS legt een aantal kritische punten van LABS bloot. Kieboom is van mening dat er te hoge verwachtingen zijn van 1. de oplossingsgerichtheid van vele LABS, van 2. het onderschatten van het politieke karakter van de context waarbinnen zij werken, van 3. het overdreven positief voorstellen van de wijze waarop mensen samenwerken (in plaats van de 'messyness' van de menselijke natuur bloot te leggen) en tot slot van 4. de verwachtingen dat oplossingen binnen LABS moeten 'scalen'. Mogelijk hangt dat samen met het onvermogen van de LABS, maar meer nog met de inbedding van de verwachting van scaling in een traditionele 'cultuur van innovatie', zoals deze voortkomt uit de historie van (technologische) innovaties. 

  Ook professor Hochgerner, de keynote spreker in het ochtend programma, verwees naar de karakteristieke 'culture of innovation' in onze Westerse samenleving. Kieboom verwijst voor de uitwerking van ditzelfde concept naar David Lane, met zijn uiteenzetting in het manifest: Towards an agenda for social innovation. LABS pakken social innovation vraagstukken op en worden verleid om in termen van traditionele innovatie cultuur recht van spreken te verwerven: zonder opschaling is er waarschijnlijk onvoldoende interesse voor investeringen in social innovations.

  Gezien het contingente karakter van vele social innovations is het echter de vraag of  scaling überhaupt mogelijk is. Daarnaast hoort scaling out (vergelijkbare innovaties elders realiseren)  wellicht niet tot de taak van een LAB (eerder van een reguliere organisatie, bijvoorbeeld een sociale onderneming). Scaling up vraagt om een langdurige en dedicated aanpak om op systeem niveau veranderingen te realiseren. Wellicht valt deze zelfs buiten het bereik van een LAB en moet het LAB volstaan met de ambitie om bestaande paradigma's te bekritiseren en alternatieven bespreekbaar te maken. 

 • Aldo de Moor 16. september 2014

  Interessante en terechte aandachtspunten. Toch vraag ik me af of de handdoek niet té snel in de ring gegooid wordt. Ik geloof niet dat LABS alleen een rol in de pionierfase moeten spelen. Juist op het moment dat het erom gaat spannen, dat er impact komt, moeten LABS mee gaan kijken en doen. Inderdaad niet door zelf te gaan opschalen. Maar ook niet alleen maar op afstand "paradigma's bekritiseren" en "alternatieven bespreekbaar maken" en de rest aan de min of meer verlichte markt of crowd over te laten. Ik zie juist een heel belangrijke rol voor labs om - samen met het hele netwerk aan stakeholders - heel concreet mee te kijken, op detailniveau, ook of júist als de oplossingen gaan schalen. LABS kunnen bijdragen aan gefocuste "sensemaking", legitimiteit, eigenaarschap, kijken of de ontwikkelingsrichting voldoet aan allerlei maatschappelijke, economische en sociale criteria, cross-case analyse etc. Dus inderdaad niet het roer overnemen, wel zorgen voor een context van "gefocuste reflectie".

 • Simon de Wijs 16. september 2014

  wat mij vooral is bijgebleven van de speech van Marlieke Kieboom van Kennisland is:

  Do not scale the solutions (what often is done) but scale the processes and methodologies

  Verder lezen kan trouwens via:

  http://www.kennisland.nl/filter/publicaties/lab-matters-challenging-the-practice-of-social-innovation-laborat

   

   

 • ger pepels 16. september 2014

  Aldo, Ben het met je eens dat op afstand commentaar leveren grote risico's met zich meebrengt. Als vrijblijvendheid om de hoek komt kijken staat de legitimiteit van het initiatief ter discussie.

  De vraag is of je in de ambitie die jij verwoordt nog van een LAB kunt spreken, in de zin van een geconstrueerde omgeving waarin verkenningen gedaan worden. Het lijkt alsof je de ambitie uitspreekt om te experimenteren, te exploreren,  te verkennen en te zoeken waar een vervolgstap mogelijk is in de ontwikkeling van een idee in een om real - live omgeving. Een omgeving waarin alle stakeholders vanuit belangen deelnemen en waar je concreet aan de slag wilt gaan. De rol van het LAB vertaalt zich in deze neer de rol van de kennisinstellingen. En dan niet in de positie van de observerende buitenstaander, maar veel meer vanuit de betrokken deelnemer in de dialoog.

  Dat Kennisland  worstelt met de uitkomsten van het onderzoek blijkt ook wel uit een ander initiatief waar Marlieke Kieboom op wees: LABcraft. één van de kritische noten bij de ontwikkeling van de wereldwijde LABS betrof de miskenning van de human nature > het messy karakter ervan. Kieboom benadrukt dat het in SI land zeker niet alleen gaat om vrolijke post -it schrijvende blijde mensen. Het is dan toch boeiend om te zien hoe het e-book over LABS (gratis downloadbaar) volgens het eigen filmpje tot stand is gekomen.

  Benieuwd naar de inhoud.

 • Aldo de Moor 23. september 2014

  Wat als een LAB niet een bepaald gebouw/kennisinstelling is. maar een hele regio als LAB wordt gezien? Dan kun je pas echt "in vivo" in plaats van "in vitro" de maatschappelijke impact van (sociale) innovaties op de maatschappij met elkaar bestuderen. Juist social innovation regio Midden-Brabant zou dit serieus moeten nemen.

  Als aanjager zou de Tilburgse Spoorzone als lab voor de Maatschappij van de Toekomst een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van de "participatieve labprotocollen", waarbij ook niet-kennisinstellingen (burgers!) een volwaardige onderzoeksrol kunnen spelen. Nog geen idee wat zo'n labprotocol precies zou inhouden. In ieder geval zou storytelling zoals beschreven door @bernyvandeonk een essentieel onderdeel van de gereedschapskist moeten zijn.

----

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Of registreer.